Program lojality ***

Program lojality ***


pre gastronomických zákazníkov

Ako sa zapojiť do programu McCain Horeca Clubu

1. Vyplňte prihlášku online alebo vytlačte a pošlite poštou prihlášku z katalógu doporučeným listom na adresu:

Black Tea, s r. o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava

2. K prihláške môžete ihneď pripojiť ľubovoľné množstvo kódov. Potom ich treba systematicky posielať, najlepšie doporučenou poštou, vždy s uvedením čísla karty McCain HORECA CLUB alebo svojich údajov (názov firmy, meno a priezvisko, presná adresa, poštová adresa, forma kontaktu - telefón, mobil, fax, e-mail).

Prelistujte si katalóg