HORECA MClain katalóg - page 11

!
Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
príslušného okienka.
S
M
L
XL
Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
OBJEDNÁVKA
McCain HORECA CLUB
Vyberám cenu (ceny):
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
príslušného okienka.
S
M
L
XL
Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
OBJEDNÁVKA
McCain HORECA CLUB
Vyberám cenu (ceny):
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
príslušného okienka.
S
M
L
XL
Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
OBJEDNÁVKA
McCain HORECA CLUB
Vyberám cenu (ceny):
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
Napíšte názov ceny (cien), množstvo bodov a rozmer pre cenu č. 38,41 označením
príslušného okienka.
S
M
L
XL
Každý účastník môže získať neobmedzené množstvo cien pod podmienkou, že nazbiera
príslušný počet bodov (čiarových kódov) v programe McCain HORECA CLUB.
Pošlite kupón, najlepšie doporučeným listom, na adresu:
Black Tea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Prosíme, čitatelne vyplňte všetky riadky na oboch stranách formulára.
OBJEDNÁVKA
McCain HORECA CLUB
Vyberám cenu (ceny):
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
počet
bod
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook