HORECA MClain katalóg - page 12

Pre spoločnosť McCain zabezpečuje:
BlackTea, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Podrobné informácie o pravidlách súťaže poskytnú
regionálni obchodní manažéri McCain:
západ: 0903 254 325
stred: 0903 240 320
východ: 0903 422 500
2018
2017
2016
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12
Powered by FlippingBook