HORECA MClain katalóg - page 2

McCain Program lojality pôsobí na Slovensku už
niekoľko rokov. Doterajšia bilancia programu znie:
niekoľko stoviek účastníkov a pravidelné nové
prihlášky každý mesiac. V tomto čase sme
rozdali niekoľko stoviek hodnotných cien.
Členstvo v McCain Programe lojality je dvojná-
sobne výhodné. Predovšetkým zvyšuje úroveň
reštauračných zariadení, ktoré môžu hosťom
ponúknuť výrobky McCain najvyššej kvality, ale
navyše vynikajúce ceny sú odmenou za Vašu
lojalitu. Veríme, že systematická spolupráca
prinesie viditeľné efekty všetkým účastníkom
nášho programu. Zoznámte sa s novou formou
programu lojality. McCain otvoril McCain HO-
RECA CLUB s členskou kartou pre Vás a novou
aktuálnou ponukou v novom katalógu
McCain HORECA CLUB
.
Na zistenie Vášho bodového konta môžete pou-
žiť aj internet. Na stránke
nájdete všetky potrebné informácie.
McCain
lojality
program
Pravidlá programu
McCain HORECA CLUB
Ako sa zapojiť do programu?
Ako si objednať cenu?
1.
Program organizuje firma McCain pre odberateľov v gastronomickej oblasti.
2.
Účastníci zbierajú body a vystrihujú kódy z kartónových obalov výrobkov McCain,
ktoré sú v programe (akciové výrobky).
3.
Každý účastník bude zaregistrovaný a dostane kartu McCain HORECA CLUB
spolu s individuálnym číslom účastníka.
Vyplňte kupón – prihlášku, ktorá je pripojená ku katalógu a pošlite ju doporučeným listom na adresu:
Black Tea, s r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
K prihláške môžete ihneď pripojiť ľubovoľné množstvo kódov. Potom ich treba systematicky posielať,
najlepšie doporučenou poštou, vždy s uvedením čísla karty McCain HORECA CLUB alebo svojich
údajov (názov firmy, meno a priezvisko, presná adresa, poštová adresa, forma kontaktu – telefón,
mobil, fax, e-mail).
Ak ste nazbierali potrebné množstvo bodov, vyplňte objednávkový formulár a pošlite ho, najlepšie
doporučenou poštou, na adresu:
Black Tea, s r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Do 2 mesiacov od doručenia objednávky Vám cenu dodáme prostredníctvom kuriérskej firmy.
Objednať si môžete ľubovoľné množstvo cien. Jedinou podmienkou je nazbierať potrebné
množstvo bodov.
Platnosť katalógu od marca 2018
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook